ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Όλα τα οικονομικά έτη.

Διαθέτουμε γνώση και εμπειρία για κάθε σας ανάγκη.
Με ομαδικό πνεύμα θέτουμε καθημερινά υψηλούς στόχους και λύσεις για εσάς!!!

ΕΤΟΣ 2012


ΕΤΟΣ 2013


ΕΤΟΣ 2014


ΕΤΟΣ 2015


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2016


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31-12-2016


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 31-12-2016


Back to top